Đặt phòng

Chọn ngày đến *

Chọn ngày về *

Chọn phòng

Chọn phòng:

Loại phòng: Bungalows 4 giường cho 4 người

Số lượng khách:

4

Nệm:

Giá tiền:

900,000 VND / phòng

Chọn phòng:

Loại phòng: Bungalows 2 giường cho 3 người

Số lượng khách:

3

Nệm:

Giá tiền:

750,000 VND / phòng

Chọn phòng:

Loại phòng: Bungalows 1 giường cho 2 người

Số lượng khách:

2

Nệm:

Giá tiền:

600,000 VND / phòng

Chọn phòng:

Loại phòng: Bungalows 1 giường cho 1 người

Số lượng khách:

1

Nệm:

Giá tiền:

450,000 VND / phòng
logo booking

Số lượng khách

Loại phòng

Thời gian

đến

Tổng cộng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin / đặt phòng